Forum Na dwóch jezykach Strona Główna Na dwóch jezykach
- 2005/2009 -
RejestracjaSzukajFAQUżytkownicyGrupyGalerieZaloguj
WAZNE !! TEMATY NA J. POLSKI

 
Odpowiedz do tematu    Forum Na dwóch jezykach Strona Główna » # Les annonces Zobacz poprzedni temat
Zobacz następny temat
WAZNE !! TEMATY NA J. POLSKI
Autor Wiadomość
Zara
AdministratorDołączył: 23 Wrz 2006
Posty: 83
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 5 razy
Ostrzeżeń: 0/5

Post WAZNE !! TEMATY NA J. POLSKI
[link widoczny dla zalogowanych]Tematy na część ustną egzaminu z języka polskiego w roku szkolnym 2008/2009

Literatura

1. Różne sposoby funkcjonowania tradycji homeryckiej w literaturze polskiej. Omów na wybranych przykładach.
2. Motywy antyczne i biblijne oraz sposób ich wykorzystania w twórczości wybranych poetów współczesnych. Omów na wybranych przykładach.
3. Przedstaw koncepcje tragizmu i sposób ich realizacji w teatrze antycznym, szekspirowskim i romantycznym.
4. Potwierdź na przykładach obecność wybranych symboli biblijnych i antycznych w literaturze polskiej. Omów sposób ich funkcjonowania
5. Przedstaw sposoby realizacji motywu arkadyjskiego w literaturze nowożytnej.
6. Przywołaj literackie reinterpretacje mitów antycznych.
7. Tradycja biblijna w literaturze i sztuce na przestrzeni wieków. Omów na wybranych przykładach.
8. Motyw rycerza i rycerskiej walki w wybranych tekstach z różnych epok – patos i parodia. Omów na wybranych przykładach.
9. Twórczość J. Kochanowskiego w tradycji późniejszych epok. Rozwiń temat na przykładzie wybranych utworów.
10. Odwołując się do konkretnych utworów, przedstaw modele życia ludzkiego w twórczości pisarzy polskich XVI wieku.
11. Twórczość M. Reja jako pisarza epoki humanizmu i reformacji – omów na podstawie wybranych dzieł pisarza.
12. Wykorzystując wybrane utwory literackie doby odrodzenia, wskaż związek ich problematyki z ideologią renesansową.
13. Renesans – rewizja i kontynuacja średniowiecza. Na podstawie tekstów literackich zaprezentuj światopogląd obu epok.
14. Średniowieczna pokora, renesansowa harmonia, niepokoje baroku – widzenie świata i człowieka w literaturze staropolskiej.
15. Spór między średniowiecznym rycerzem, renesansowym humanistą i siedemnastowiecznym Sarmatą. Dokonaj analizy porównawczej literackich kreacji wzorców parenetycznych.
16. Śmierć i przemijanie jako nieustanne problemy ludzkiej egzystencji. Ukaż różne ujęcia motywu w wybranych utworach literackich.
17. Trudny problem dziedzictwa sarmackiego w literaturze epok późniejszych. Omów na wybranych przykładach.
18. Pisarze oświeceniowi jako obserwatorzy i krytycy społeczeństwa polskiego XVIII w. – omów na przykładzie wybranego przykładu literackiego.
19. Czytanie przeszłości – moja przygoda z literaturą dawną do roku 1795.
20. Zaprezentuj problematykę i kształt artystyczny wybranych dzieł baroku lub oświecenia.
21. Sny o Polsce i sądy nad Polską zapisane w literaturze. Przedstaw koncepcje kształtowania i naprawiania Rzeczypospolitej w wybranych twórców literatury.
22. Dzieła literatury oświeceniowej jako apel do czytelników o naprawę Rzeczypospolitej – odwołaj się do tekstów publicystycznych, poezji, dramatu.
23. Pisarz jako świadek epoki - przedstaw temat, wykorzystując wybrane utwory literatury od średniowiecza do oświecenia.
24. Radość życia –przedstaw jej źródła i przejawy w wybranych utworach literatury staropolskiej.
25. Metamorfoza bohatera i jej sens w literaturze – omów problem na podstawie wybranych zjawisk literackich.
26. Idealiści i marzyciele – przedstaw ich losy w polskiej literaturze (na wybranych przykładach).
27. Przedstaw bogactwo ludzkich namiętności wpisane w twórczość A.Mickiewicza.
28. Rola ballad A. Mickiewicza w kształtowaniu romantycznej wyobraźni i stylu artystycznego. Przedstaw na podstawie utworów wybranych twórców romantycznych.
29. A. Mickiewicz – mistrz formy wierszowej – odwołaj się do wybranych tekstów literackich, ukazując ich bogactwo tematyczne, językowe, stylistyczne.
30. Poetycka indywidualność J. Słowackiego, ewolucja liryki poety. Odwołaj się do wybranych utworów.
31. Dramat romantyczny i jego literacka realizacja w dziełach wybranych twórców epoki. Przedstaw na odpowiednich przykładach.
32. Epopeja to mit przeszłości i próba stworzenia idealnego wzorca narodowego na przyszłość. Rozpraw się z tezą na podstawie wybranych utworów.
33. Komedie A. Fredry wobec konwencji romantyzmu i tradycji klasycystycznej. Prezentacja porównawcza wybranych tekstów.
34. Z. Krasiński – człowiek w żywiole historii – odwołaj się do utworów dramatycznych przedstaw poglądy historiozoficzne twórcy.
35. Wielkie problemy poezji C. K. Norwida (np.: człowieczeństwo i powinności człowieka, historia…) – odwołaj się do wybranych utworów reprezentatywnych dla tematu.
36. Rola publicystyki pozytywistycznej w walce o nową rzeczywistość, a współczesne funkcje publicystyki. Dokonaj prezentacji porównawczej.
37. Troska o los dzieci jako problem polskiej literatury pozytywistycznej. Odwołaj się do nowelistyki epoki.
38. Literacka realizacja haseł romantyzmu i pozytywizmu na przykładzie wybranych utworów obu epok.
39. Jednostka, ojczyzna, zbiorowość w literaturze romantyzmu – omów relacje na podstawie wybranych przykładów literackich.
40. Dziedzictwo romantyzmu w twórczości artystów współczesnych – przywołaj literackie przykłady dla zilustrowania problemu.
41. Bohater romantyczny i jego kontynuacje w literaturze następnych epok. Omów na wybranych przykładach.
42. Zło, Bóg i człowiek w wybranych utworach Młodej Polski. Zaprezentuj odmienne ujęcie tych motywów w literaturze.
43. Symbolizm w poezji Młodej Polski. Cele i sposoby wykorzystania symbolu w lirycznych utworach młodopolskich.
44. Tropy nowoczesności (np. ekspresjonizm, impresjonizm, symbolizm, groteska) w wybranych epickich utworach młodopolskich – zaprezentuj na wybranych przykładach.
45. Dramat młodopolski na tle wcześniejszych osiągnięć dramaturgii polskiej. Omów, odwołując się do wybranych przykładów.
46. Związek biografii artystów młodopolskich z ich twórczością – przedstaw na wybranych przykładach.
47. Odpowiedzialność bohatera za życie jednostkowe i narodowe – rozwiń problem w oparciu o wybrane przykłady literackie różnych epok.
48. Groteska jako sposób wyrażania tragiczności świata – omów zjawisko na podstawie wybranych utworów.
49. Twórcza i destrukcyjna siła miłości w życiu bohaterów literackich – omów na przykładzie wybranych biografii literackich.
50. Kataklizm wojny i próby odbudowy świata wartości w literaturze polskiej – omów na wybranych przykładach.
51. Zaprezentuj różne obrazy okupacji hitlerowskiej w literaturze polskiej.
52. Omów na wybranych przykładach wpływ wojny na ludzką psychikę i moralność.
53. Portrety Żydów polskich w literaturze. Przedstaw różnorodność ujęcia postaci w wybranych dziełach.
54. Przedstaw na wybranych przykładach obrazy Holocaustu w literaturze polskiej.
55. Pokonali los czy pokonani przez los? Andrzej Kmicic, Jacek Soplica, Stanisław Wokulski, Bernard Rieux. Przedstaw swój punkt widzenia na ten temat.
56. Miłość i poczucie obowiązku – siły budujące czy niszczące? Ustosunkuj się do tego zagadnienia, wykorzystując wybrane utwory literackie i własne obserwacje.
57. Literatura i sztuka w obronie wartości ogólnoludzkich. Rozwiń temat, odwołując się do wybranych dzieł literackich.
58. Przedstawiając literackie przykłady miłosnego szczęścia i cierpienia bohaterów, zaneguj lub potwierdź tezę o dwoistości istoty uczucia miłości.
59. Przedstaw modyfikacje toposu domu rodzinnego w znanych Ci utworach literackich.
60. Podróż jako przygoda i doświadczenie. Omów zagadnienie, interpretując wybrane przykłady z prozy i poezji.
61. Omów na wybranych przykładach rolę dzieła literackiego jako formy polemiki ze społeczeństwem na temat aktualnych spraw politycznych i społecznych.
62. Przedstaw portrety cudzoziemców utrwalone w utworach A. Mickiewicza, B. Prusai H. Sienkiewicza.
63. Obyczaje stołu i tradycje kulinarne utrwalone w literaturze polskiej różnych epok. Omów temat na wybranych przykładach.
64. Wpływ podróży zagranicznych na poglądy i twórczość polskich pisarzy epoki renesansu i XX wieku. Omów na przykładach biografii wybranych twórców.
65. Historia Polski zapisana w słowach. Omów tematykę i scharakteryzuj stylistykę, posługując się wierszami patriotycznymi z różnych epok.
66. Reportaż – dokument czy utwór literacki? Omów cechy tego gatunku na przykładzie utworów Ryszarda Kapuścińskiego.
67. Praca jako kryterium oceny człowieka – zajmij stanowisko wobec tego poglądu, wykorzystując odpowiednie przykłady literackie.
68. Omów i zilustruj przykładami motyw Kresów w romantycznej, pozytywistycznej i współczesnej literaturze polskiej.
69. Warszawa w okresie okupacji hitlerowskiej jako temat literacki. Przedstaw na wybranych przykładach.
70. Od Juliusza Verne’a do Stanisława Lema – ewolucja powieści science- fiction.
71. Polemiki, spory, prowokacje – przedstaw starcia pokoleń literackich na przykładzie wybranych przełomów.
72. Motyw młodości w literaturze XIX i XX wieku – przedstaw na wybranych przykładach.
73. Rola lektur w kształtowaniu charakterów postaci literackich – omów na wybranych przykładach.
74. Satyryczny obraz społeczeństwa polskiego w literaturze. Przedstaw na wybranych przykładach
75. Przedstaw obrzędy i obyczaje ludowe uwiecznione w polskiej literaturze.
76. Scharakteryzuj „Polaków portret własny” ukazany w wybranych utworach literackich.
77. ”Jaka jest przeciw włóczni złego twoja tarcza,/Człowiecze z końca wieku?” (K.Przerwa-Tetmajer) – przedstaw swoje podróże po krainie literatury w poszukiwaniu wartości.
78. Nieznośny dar wolności? Rozważ problem, odwołując się do postaw wybranych bohaterów literackich.
79. Zaprezentuj literackie portrety dzieci i wyjaśnij ich funkcje w wybranych utworach.
80. Pod niebem rodzinnym – przedstaw funkcjonowanie motywu ojczyzny w twórczości pisarzy różnych epok.
81. ”Cały świat to teatr” (W.Szekspir) – zaprezentuj koncepcje świata jako teatru w wybranych utworach różnych epok literackich.
82. Literackie realizacje postawy buntu. Rozważ problem, odwołując się do wybranych przykładów.
83. ”Miłość jest własny bieg bycia naszego”. Omów funkcje motywu miłości w wybranych utworach co najmniej dwóch epok literackich.
84. Wyznanie, dziennik, pamiętnik, autobiografia jako specyficzna forma rozmowy z czytelnikiem. Rozwiń, odwołując się do wybranych przykładów.
85. Jaką funkcję pełni parabola w literaturze XX wieku? Omów na wybranych przykładach.
86. Przedstaw tragizm powstań narodowych w wybranych utworach literackich.
87. Motywy katastroficzne w literaturze polskiej. Omów na wybranych przykładach.
88. Poszukiwanie sensu życia w cierpieniu – od Hioba do bohaterów literatury współczesnej. Omów na wybranych przykładach
89. Dziewiętnastowieczny patriotyzm a Twoje rozumienie miłości do ojczyzny. Omów na wybranych przykładach.
90. Źródła życiowych niepokojów człowieka. Rozwiń temat na podstawie poznanych utworów literackich.
91. „Trudne zwycięstwa”, „gorzkie klęski”. Przedstaw wybory życiowe bohaterów literackich.
92. Natura człowieka i jego zgoda na zło. Przedstaw problem na przykładach wybranych utworów literackich.
93. Rola sztuki w życiu wybranych bohaterów literackich. Omów na wybranych przykładach.
94. Przedstaw malarski charakter wybranych dzieł literackich.
95. Motywy średniowieczne w literaturze fantasy. Omów problem na wybranych przykładach.
96. Bohaterowie w habitach. Przedstaw sposób ich kreowania w wybranych utworach literackich.
97. Motyw pielgrzyma w literaturze. Przedstaw sposoby jego funkcjonowania w wybranych utworach.
98. Omów wpływ domu rodzinnego na kształtowanie się postaw moralnych wybranych bohaterów literackich.
99. Rozmowy człowieka z Bogiem w literackim przekazie twórców różnych epok. Zanalizuj problem na wybranych przykładach.
100. Oblicza samotności w literaturze. Omów temat na wybranych przykładach.
101. Listy jako tworzywo literackie i sposób komunikowania. Zanalizuj problem na wybranych przykładach.
102. Różne sposoby funkcjonowania motywu winy i kary w literaturze. Omów na wybranych przykładach.
103. Związki człowieka z przyrodą. Omów zagadnienie, odwołując się do twórczości literackiej różnych epok.
104. Tytuł, motto i zakończenie utworu jako klucze do interpretacji dzieł literackich. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
105. Różnice w spojrzeniach na polski dwór szlachecki. Przedstaw zagadnienie w oparciu o wybrane utwory literatury polskiej.
106. Literackie obrazy bitew. Porównaj sposoby ich ukazania i funkcje, jakie pełnią w wybranych dziełach literatury pięknej.
107. Związki literatury z filozofią. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów.
108. Rola tańca, muzyki w literaturze – odwołaj się do tekstów literackich z różnych epok.
109. Relacje małżeńskie jako temat literatury. Omów różnorodne ujęcia motywu w wybranych tekstach literatury XIX i XX wieku.
110. Poszukiwania prawdy o człowieku w liryce religijnej – przedstaw na wybranych przykładach.
111. Rola krytyki literackiej – omów zagadnienie, odwołując się do tekstów dwu wybranych epok.
112. Czym jest bohaterstwo, kim jest bohater? Kreacje bohaterów w literaturze różnych epok – przedstaw i wyraź swój sąd.
113. Science fiction a fantasy. Odwołując się do wybranych przykładów literatury fantastycznej, przedstaw podobieństwa i różnice w kreacji świata w obu odmianach gatunkowych.
114. Władza - powołanie, zobowiązanie, zaszczyt, namiętność, pokusa? Do jakich refleksji skłania Cię lektura wybranych dzieł literackich?
115. Portret władcy w literaturze różnych epok. Zaprezentuj, odwołując się do literatury.
116. Motyw snu i sposoby jego ujęcia w literaturze różnych epok. Omów na wybranych przykładach.
117. Orient jako inspiracja pisarzy. Zanalizuj różne sposoby funkcjonowania tego motywu w wybranych utworach.
118. Mit o Prometeuszu i jego literackie przetworzenia. Przedstaw, odwołując się do wybranych utworów.
119. Różne wizerunki lekarza w literaturze. Omów zagadnienie na wybranych przykładach literackich.
120. Obraz wsi w literaturze. Omów temat na wybranych przykładach.
121. Portret inteligenta w literaturze. Omów problem, odwołując się do wybranych przykładów.
122. Wizerunek żołnierza w literaturze. Dokonaj porównania bohaterów wybranych dzieł.
123. Rola przyjaźni w życiu bohaterów literackich. Omów na wybranych przykładach.
124. Życie jest trudną sztuką wyborów. Rozwiń zagadnienie na przykładzie wybranych utworów.
125. Polskość i uniwersalność. Rozważania nad wartościami arcydzieł literatury narodowej.
126. Wartości poznawcze literatury faktu (na wybranych przykładach).
127. Stosunek twórców kultury do problemu „inności” człowieka (choroba, kalectwo). Omów na przykładzie wybranych tekstów.
128. Dlaczego emigrowali? Problem emigracji twórców literatury. Odwołaj się do tekstów literackich i zajmij stanowisko młodego Polaka wobec zagadnienia.
129. Wizerunek matek i ojców w literaturze polskiej i obcej. Przedstaw kreacje rodziców, odwołując się do wybranych utworów.
130. Konwencja oniryczna w literaturze: od Biblii do „Mistrza i Małgorzaty”. Przedstaw w oparciu o wybrane utwory.
131. Wierność ideałom i kompromis w życiu bohaterów literackich. Omów na wybranych przykładach.
132. Obraz pojedynków w literaturze. Omów na wybranych przykładach.
133. Odwołując się do wybranych wierszy Stanisława Grochowiaka ,omów związki jego poezji z literaturą baroku.
134. Fascynacja psychoanalizą w literaturze okresu międzywojnia. Odwołaj się do wybranych utworów, wyjaśnij, jakie formy ta fascynacja przybierała.
135. Skandale i prowokacje literackie Omów temat, odwołując się do biografii i twórczości wybranych autorów.
136. Nauczyciel i uczeń w literaturze. Przedstaw na podstawie wybranych przykładów.
137. Niepokoje ludzi schyłku wieków – dokonaj analizy zjawiska na przykładzie twórczości wybranych autorów.
138. Walka dobra ze złem. Na podstawie wybranych przykładów przedstaw literackie ujęcia tego tematu.
139. Oryginalność i uniwersalizm pisarstwa Stanisława Lema. Omów w oparciu o dzieła pisarza.
140. Manuela Gretkowska, Olga Tokarczuk, Dorota Masłowska – wizerunki współczesnych pisarek i tematyka ich dzieł.
141. Książki Katarzyny Grocholi – co to znaczy bestseller?
142. Rola snu i przypadku w powieściach Vladimira Nabokowa. Omów, odwołując się do utworów pisarza.
143. Codzienne sytuacje jako pretekst do filozoficznych rozważań w poezji współczesnej. Omów, odwołując się do wybranej poezji.
144. Przypadek jako siła sprawcza w ludzkim życiu. Omów na podstawie wybranych dzieł literackich.
145. Świat przedstawiony w twórczości Marqueza i Schulza. Omów, odwołując się do wybranych utworów.
146. Wpływ mitologii na literaturę fantasy. Omów, odwołując się do wybranych przykładów.
147. Pragnienia, marzenia i wyobrażenia a rozczarowująca rzeczywistość. Omów problem, analizując wybrane utwory literackie.
148. Pozytywne i negatywne metamorfozy bohaterów literackich i ich sens. Omów, odwołując się do wybranych utworów.Związki literatury z innymi dziedzinami sztuki1. Odwołując się do wybranych utworów literatury polskiej i obcej, filmów oraz realiów, wykaż, że człowiek ponosi odpowiedzialność za kształt rzeczywistości, w jakiej żyje.
2. Kobieta w literaturze i malarstwie: żona, opiekunka domowego ogniska, muza, kobieta fatalna, utalentowany twórca. Sportretuj wygląd zewnętrzny i świat przeżyć wewnętrznych wybranych bohaterek.
3. „Kochaj bliźniego swego…”? Przedstaw problem skomplikowanych relacji międzyludzkich na podstawie poznanych utworów literackich, filmowych i własnych doświadczeń.
4. Omów sposoby funkcjonowania motywu śmierci w wybranych dziełach różnych epok.
5. Zwierzęta w sztuce. Odwołując się do wybranych dzieł, przedstaw sposób ich funkcjonowania i role, jakie pełnią.
6. Biografia i jej wpływ na kształtowanie twórczości artysty. Omów na wybranych przykładach.
7. Przedstaw motyw samotności człowieka w znanych Ci dziełach literackich i filmowych.
8. Sceny batalistyczne w literaturze i malarstwie polskim – omawiając zagadnienie, odwołaj się do wybranych przez siebie przykładów.
9. Królestwo piekieł i jego przedstawiciele w literaturze i sztuce. Zaprezentuj funkcjonowanie tego motywu w wybranych dziełach.
10. Tatry i Zakopane w artystycznych doznaniach i przetworzeniach. Przedstaw funkcjonowanie motywu w literaturze, sztuce i muzyce na wybranych przykładach.
11. Różne ujęcia motywu tańca w literaturze, malarstwie, filmie .Omów różne sposoby ujęcia tematu na wybranych przykładach.
12. Artystyczne ujęcia macierzyństwa w literaturze i sztuce.
13. Obraz miasta jako przestrzeni życiowej w wybranych dziełach literackich, malarskich, filmowych – omów problem w oparciu wybrane dzieła.
14. Walka dobra ze złem w literaturze i sztuce – omów i oceń różne przedstawienia tego motywu.
15. Komiks – „papka” dla umysłu czy jeden z najpopularniejszych sposobów przekazu fabularnego? Omów temat na wybranych przykładach?
16. Surrealizm w literaturze i sztuce. Porównaj dzieła różnych twórców.
17. Rola mecenatu w rozwoju literatury i sztuki. Omów zagadnienie na wybranych przykładach (od antyku po współczesność).
18. Związki malarstwa impresjonistycznego i literatury przełomu XIX i XX wieku. Omów na wybranych przykładach.
19. Topos stworzenia świata w literaturze i sztuce. Omów jego funkcję, analizując wybrane utwory literackie, dzieła plastyczne i inne.
20. Motyw czasu i jego zastosowanie w różnych tekstach kultury. Omów na wybranych przykładach.
21. Różne wyobrażenia Boga w literaturze i malarstwie. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
22. Motyw Sądu Ostatecznego w literaturze i sztuce. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
23. Ludzkie cierpienie jako motyw literatury i sztuki. Omów na wybranych przykładach.
24. Literackie, malarskie, muzyczne wizje ogrodu. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów.
25. Hagiografia piórem i pędzlem malowana. Zanalizuj zjawisko, odwołując się do wybranych przykładów.
26. Różne ujęcia motywu raju w literaturze i sztuce. Odwołaj się do wybranych przykładów.
27. Motyw Madonny w literaturze i sztuce. Odwołaj się do wybranych przykładów.
28. Różnorodne ujęcia motywu pożegnania w literaturze i sztuce. Przedstaw na wybranych przykładach.
29. Motyw mogił w literaturze i sztuce. Przedstaw problem, odwołując się do wybranych dzieł.
30. Pory roku jako temat literacki, muzyczny i malarski. Omów zagadnienie na przykładzie różnych dzieł.
31. Ubiór jako element znaczący w literaturze i sztuce. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów.
32. Warszawa w literaturze i sztuce. Omów na wybranych przykładach.
33. Wizerunek anioła w literaturze i sztukach plastycznych. Porównaj wybrane dzieła.
34. Ideał piękna w literaturze i sztuce. Porównaj, odwołując się do dwóch wybranych epok.
35. Portret Sarmaty w literaturze i malarstwie. Porównaj sposoby ujęcia, odwołując się do wybranych dzieł.
36. Motyw kwiatów w literaturze i sztuce. Omów jego funkcję, odwołując się do wybranych tekstów kultury.
37. Porównaj obrazy przeszłości w "Panu Tadeuszu" Adama Mickiewicza z filmem Andrzeja Wajdy.
38. Portret artysty w literaturze i sztuce. Porównaj kreacje, odwołując się do wybranych przykładów.
39. Portret rycerza w literaturze i malarstwie. Przedstaw funkcjonowanie motywu na wybranych przykładach.
40. Dzieła sztuki dawnej, w których odnajduję problemy aktualne. Przedstaw wybrane przykłady, wykorzystując materiał literacki oraz dzieła z innych dziedzin sztuki.
41. Filmy współczesne, które cenię najbardziej. W uzasadnieniu swego wyboru wykorzystaj adaptacje utworów literackich.
42. „Język” literatury a „język” filmu – omów na przykładach środków artystycznych tych dwóch dziedzin.
43. Biografie artystów jako temat filmowy – omów na wybranych przykładach.
44. Od teatru greckiego do nowatorskich rozwiązań teatru współczesnego – wybrane etapy ewolucji sztuki teatralnej. Omów na przykładach.
45. Kulturotwórcza rola kabaretów literackich różnych epok w kształtowaniu gustów i w przedstawianiu rzeczywistości.
46. Polski pejzaż w literaturze i malarstwie. Omów na wybranych przykładach.
47. Motyw przemijania w literaturze i sztuce różnych epok.
48. Starotestamentowy motyw Judyty w literaturze staropolskiej i malarstwie europejskim.
49. Filozofia aktu narodzin w kulturze- rozwiń temat na podstawie dowolnie wybranych tekstach kultury.
50. Symbolika schodów w literaturze i sztuce. Omów, odwołując się do wybranych tekstów kultury.
51. Surrealizm i oniryzm w literaturze i sztuce. Omów, odwołując się do wybranych tekstów kultury.
52. Motyw apokalipsy w literaturze i sztuce XIX i XX w.
53. Paryż jako mekka artystów. Wizje Paryża w wybranych dziełach literackich i sztuce.
54. Symbol jako środek wyrazu w literaturze i malarstwie.JĘZYK1. Język mojego środowiska. Na podstawie obserwacji gwary szkolnej (młodzieżowej) dokonaj analizy języka swojego środowiska. Jakie tendencje w nim się ujawniają?
2. Scharakteryzuj styl literacki swojego ulubionego pisarza na wybranych fragmentach jego utworów.
3. Humor słowny w piosenkach i/ lub w tekstach kabaretowych. Zaprezentuj na wybranych przykładach.
4. Zabawy słowem w poezji. Zaprezentuj artystyczne zjawisko na wybranych przykładach.
5. Jaką funkcję w kreowaniu literackiego obrazu świata pełnią neologizmy? Omów zagadnienie na podstawie wybranych tekstów poetyckich.
6. Język jako narzędzie propagandy i demagogii na przykładzie wybranych dzieł literatury lub publicystyki.
7. Na czym polega i czemu służy stylizacja gwarowa w literaturze? Odwołaj się do wybranych przykładów.
8. Perswazja językowa w reklamie. Ustosunkuj się do problemu.
9. Omów cechy poezji lingwistycznej.
10. Język poezji barokowej. Scharakteryzuj, przywołując teksty tej epoki.
11. Funkcje stałych związków frazeologicznych w języku współczesnym. Omów zagadnienie na podstawie wpływów biblijnych i antycznych.
12. Pastisz i parodia jako sposoby nawiązywania do stylów literackich. Omów temat na podstawie wybranych przykładów z różnych epok.
13. Stylizacja biblijna. Przedstaw i określ jej funkcje w utworach literackich różnych epok.
14. Język nagłówków prasowych. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów.
15. Język bohaterów literackich stylistycznie nacechowany. Przedstaw problem maniery językowej charakteryzującej mowę postaci w wybranych utworach literackich.
16. Analizując zgromadzony materiał językowy, scharakteryzuj zapożyczenia we współczesnym języku polskim. Oceń ich celowość.
17. Omów cechy językowe i stylistyczne tekstów literackich wybranej epoki.
18. Język prasy młodzieżowej. Dokonaj oceny jego poprawności.
19. Językowe środki wzmacniania ekspresji wypowiedzi. Scharakteryzuj zjawisko na podstawie tekstów literackich.
20. Na czym polega fenomen językowy tekstów popularnych piosenek współczesnych? Dokonując analizy języka, wyjaśnij zasadność doboru środków wyrazu.
21. Źródła komizmu językowego i sposoby jego osiągania. Omów, wykorzystując wybrane utwory literackie.
22. Środki retoryczne w wybranych kazaniach i przemówieniach. Omów na wybranych przykładach.
23. Omów zjawisko stylizacji językowej w wybranych utworach literatury młodopolskiej.
24. Puryzm czy liberalizm językowy? Zaprezentuj swoje stanowisko wobec zapożyczeń, odwołując się do wybranych epok. Wskaż uwarunkowania historyczne, socjologiczne, kulturowe.
25. Kolokwializm i wulgaryzm jako środki artystycznego wyrazu w literaturze XX wieku Przedstaw i oceń sposób ich wykorzystania, odwołując się do wybranych tekstów.
26. Dokonaj analizy wybranych przemówień współczesnych polityków pod kątem zgodności tych tekstów z zasadami retoryki.
27. Scharakteryzuj odmiany gatunkowe wywiadu i oceń ich wartość poznawczą.
28. Sztuka epistolarna jako forma porozumiewania się. Omów temat na wybranych przykładach z dwu epok literackich.
29. Błędy językowe w środkach masowego przekazu. Omów mechanizm ich powstawania, nazwij rodzaj zakłócenia i zaproponuj poprawne formy.
30. Analiza językowa i kulturowa przysłów polskich (na przykładzie przysłów o określonej tematyce).
31. O symbolicznej naturze języka. Język jako symboliczna forma poznania i ekspresji na tle tradycji filozoficznej. Przedstaw na wybranych przykładach.
32. Programowanie neurolingwistyczne w wypowiedziach polityków, dziennikarzy i innych osób publicznych a manipulowanie społeczeństwem. Omów , odwołując się do konkretnych przykładów.
33. Omów budowę i pochodzenie nazw miejscowych swojego regionu.
34. Inwazja zapożyczeń- rozważ zjawisko odwołując się do wybranych przykładów.
35. Dlaczego popełniamy błędy językowe? Omów przyczyny powstawania i utrwalania się różnego rodzaju błędów, ilustrując wypowiedź zebranym materiałem językowym.
36. Sposoby indywidualizacji języka bohaterów literackich. Omów zagadnienie na wybranych przykładach z literatury różnych epok


Post został pochwalony 0 razy
Sob 9:47, 06 Wrz 2008 Zobacz profil autora
Wyświetl posty z ostatnich:    
Odpowiedz do tematu    Forum Na dwóch jezykach Strona Główna » # Les annonces Wszystkie czasy w strefie CET (Europa)
Strona 1 z 1

 
Skocz do: 
Możesz pisać nowe tematy
Możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach


fora.pl - załóż własne forum dyskusyjne za darmo
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Design by Freestyle XL / Music Lyrics.
Regulamin